Neymar hội họp cùng người nổi tiếng ở quê nhà
Trong chuyến "thăm nhà" gần đây, Neymar đã tranh thủ hội họp với những danh thủ và tham gia và các trận bóng từ thiện.
Neymar hội họp cùng người nổi tiếng ở quê nhà