Tròn 10 năm, Ronaldo vẫn ám ảnh 'số 7' tại Old Trafford
Kể từ khi Cristiano Ronaldo ra đi, Manchester United vẫn chưa tìm được cái tên thay thế xứng đáng.
Tròn 10 năm, Ronaldo vẫn ám ảnh 'số 7' tại Old Trafford
2 3 4 5 6