Nâng cấp hành lang cánh, Conte quyết thâu tóm hậu vệ "ôm 2 biên như 1"
Antonio Conte tiếp tục có động thái bổ sung sức mạnh ở hành lang cánh.
Nâng cấp hành lang cánh, Conte quyết thâu tóm hậu vệ ôm 2 biên như 1
1 2 3 4 5