10 tiền vệ giá trị nhất châu Âu: Số một gây bất ngờ
Theo CIES Football, Paul Pogba chính là tiền vệ giá trị nhất châu Âu cho dù anh là trung tâm của sự chỉ trích vì phong độ không ổn định.
10 tiền vệ giá trị nhất châu Âu: Số một gây bất ngờ
1 2 3 4 5