Hoàng Phương có thực sự xô đổ kỷ lục của Hoàng Xuân Vinh?
Tâm điểm của giải Tay súng xuất sắc quốc gia năm 2017 nằm ở việc Nguyễn Hoàng Phương xóa bỏ kỷ lục của Hoàng Xuân Vinh ở nội dung 10 m súng ngắn hơi.
Hoàng Phương có thực sự xô đổ kỷ lục của Hoàng Xuân Vinh?
3 4 5 6 7