Nguyễn Anh Khôi giành HCV cờ nhanh trẻ thế giới
Toàn thắng cả 9 ván đấu, kỳ thủ 15 tuổi Nguyễn Anh Khôi giành HCV cờ nhanh tại Giải Vô địch cờ vua trẻ nhanh và chớp thế giới 2017.
Nguyễn Anh Khôi giành HCV cờ nhanh trẻ thế giới
2 3 4 5 6