-->
Tiến Minh vào tứ kết trên đất Mỹ
Thách thức lớn đợi Tiến Minh ở tứ kết khi anh phải chạm trán Jeon Hyeok Jin (Hàn Quốc, hạng 40 TG).
Tiến Minh vào tứ kết trên đất Mỹ
1 2 3 4 5

-->