'Phần việc của cầu thủ Arsenal đó như vô hình, không phải ai cũng thấy'
Cựu Pháo thủ mới đây đã có những nhận định thật lòng về vai trò của tiền đạo người Pháp.
'Phần việc của cầu thủ Arsenal đó như vô hình, không phải ai cũng thấy'
1 2 3 4 5