CĐV Sông Lan Nghệ An và hành trình "phủ Vàng sân Long An"
Có đồng hành trực tiếp mới thấy được sự vất vả cũng như nhiệt huyết lớn lao của CĐV SLNA với đội bóng quê hương.
CĐV Sông Lan Nghệ An và hành trình phủ Vàng sân Long An