Ronaldo 'béo' và những sao bóng đá đổ tiền vào eSports
Esports là một thị trường béo bở, giàu tiềm năng. Vì vậy, nhiều ngôi sao bóng đá như Ronaldo "béo" hay Gareth Bale đã đầu tư vào lĩnh vực này.
Ronaldo 'béo' và những sao bóng đá đổ tiền vào eSports
2 3 4 5 6