Khung cảnh ở "ổ dịch" Italia đáng sợ thế nào?
Mọi hoạt động ở Italia đang bị đóng băng hoàn toàn vì đại dịch Covid-19.
Khung cảnh ở ổ dịch Italia đáng sợ thế nào?
1 2 3 4 5