Choáng ngợp với chuyên cơ riêng đầy tình phụ tử của Messi
Báo giới mới đây phải trầm trồ trước vẻ đẹp của chiếc chuyên cơ riêng mà Messi trang bị cho gia đình mình.
Choáng ngợp với chuyên cơ riêng đầy tình phụ tử của Messi
1 2 3 4 5