Saigon Autotech 2019: Triển lãm duy nhất thuộc ‘Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019’
Là triển lãm duy nhất được phê duyệt trong “Chương trình Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ năm 2019” của Cục Công Nghiệp – Bộ Công Thương, Triển lãm Saigon Autotech & Accessories 2019 hứa hẹn sẽ là một sự kiện đáng mong đợi với nhiều sự kiện chuyên ngành bổ ích và nhiều hoạt động biểu diễn hấp dẫn.
Saigon Autotech 2019: Triển lãm duy nhất thuộc ‘Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019’
1 2 3 4 5