Quên chiếc thẻ đỏ oan nghiệt, Quế Ngọc Hải kỷ niệm 1000 ngày yêu nhau cùng vợ
Sau màn ra mắt đáng quên trong màu áo Viettel với chiếc thẻ đỏ, Quế Ngọc Hải vẫn không quên ngày kỷ niệm 1000 ngày yêu nhau với vị hôn thê.
Quên chiếc thẻ đỏ oan nghiệt, Quế Ngọc Hải kỷ niệm 1000 ngày yêu nhau cùng vợ
2 3 4 5 6