CHÍNH THỨC! Bóng đá Australia phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên
Bóng ma virus corona đã bắt đầu len tới giới cầu thủ của Úc.
CHÍNH THỨC! Bóng đá Australia phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên
1 2 3 4 5