"Chuyện gì xảy ra nếu 22 cầu thủ đồng loạt lao vào quả bóng?"
Tôi còn nhớ như in "những trận cầu đinh" hồi tiểu học, cái thời mà cả tôi và chúng bạn đồng loạt lao vào quả bóng vì không hề biết mô tê gì về chiến thuật
Chuyện gì xảy ra nếu 22 cầu thủ đồng loạt lao vào quả bóng?
1 2 3 4 5