Thách thức cả thế giới, nhưng 1 điều khiến 'thánh' Ibra bó tay là gì?
Zlatan Ibrahimovic là một ngôi sao có khí thế ngút trời nhưng cuộc sống tại Mỹ cũng có 1 vấn đề khiến anh bó tay.
Thách thức cả thế giới, nhưng 1 điều khiến 'thánh' Ibra bó tay là gì?
1 2 3 4 5