Giải hạng nhất Quốc gia 2017: Hội chứng sợ… vô địch
Giải hạng nhất QG 2017 đang trôi dần về những vòng đấu cuối, tuy nhiên nhiều cái tên như Huế, Viettel, Nam Định đang cho thấy họ rất sợ nếu phải vô địch.
Giải hạng nhất Quốc gia 2017: Hội chứng sợ… vô địch
3 4 5 6 7