HLV Trần Công Minh: “Mùa tới, Đồng Tháp sẽ làm tốt hơn”
Qua những khó khăn ở mùa giải hạng nhất 2017, HLV Trần Công Minh tin rằng đội bóng xứ Bưng biền sẽ làm tốt hơn ở năm tới.
HLV Trần Công Minh: “Mùa tới, Đồng Tháp sẽ làm tốt hơn”
2 3 4 5 6