Luke Donald trở lại ngôi số 1
Đây là lần thứ 3 trong 10 tuần, Luke Donald thay thế Rory McIlroy đứng ở vị trí số 1 thế giới.
Luke Donald trở lại ngôi số 1