Giải golf gián đoạn vì trăn đi dạo mát
Giải golf PGA Tour ở Malaysia đã bị gián đoạn vì một chú trăn dài 2 mét vô tư đi dạo mát trên sân.
Giải golf gián đoạn vì trăn đi dạo mát
1 2 3 4 5