Tuyển Việt Nam: Sai đúng lúc cũng là cái may lớn
Dù tiếc nuối ra sao cũng đừng để nó làm ảnh hưởng đến tinh thần trong trận đấu lượt về mà hãy lấy đó làm mừng vì chúng ta đã… sai đúng lúc.
Tuyển Việt Nam: Sai đúng lúc cũng là cái may lớn
1 2 3 4 5