Manchester United đấu Tottenham tại Singapore
Arsenal sẽ cùng Manchester United và Tottenham Hotspur tham dự giải đấu được tổ chức tại 15 thành phố khác nhau trên toàn thế giới.
Manchester United đấu Tottenham tại Singapore
3 4 5 6 7