Đội hình kết hợp Anh - Hà Lan: Liverpool + Tottenham
Nhìn vào đội hình kết hợp giữa Anh và Hà Lan, có thể thấy rõ các đại diện đến từ Liverpool và Tottenham đã chiếm phần lớn đội hình.
Đội hình kết hợp Anh - Hà Lan: Liverpool + Tottenham
3 4 5 6 7