Đội hình kết hợp Italia - Argentina: Mỗi bên nửa sân
Nếu Italia sẽ mang lại sự an toàn nơi hàng thủ, thì Argentina lại đang sở hữu một hàng công quá mạnh.
Đội hình kết hợp Italia - Argentina: Mỗi bên nửa sân
2 3 4 5 6