Tân binh Liverpool 'chơi chiêu', Brazil có chiến thắng đầu tiên hậu World Cup
Đã hay lại còn may, Neymar cùng đồng đội không cho đội chủ nhà Mỹ cơ hội giành điểm tại MetLife Stadium.
Tân binh Liverpool 'chơi chiêu', Brazil có chiến thắng đầu tiên hậu World Cup
2 3 4 5 6