Lính bầu Đức, quân bầu Hiển tranh tài ở VCK U17 Quốc gia
Duyên tiền định vô hình đẩy quân bầu Đức và lính bầu Hiển nằm cùng bảng với nhau tại VCK U17 Quốc Gia tranh Cúp Thái Sơn Nam 2017.
Lính bầu Đức, quân bầu Hiển tranh tài ở VCK U17 Quốc gia
1 2 3 4 5