Hoàng Sang hướng tới mô hình đội bóng chuyên nghiệp
Ngày 22/10/2018, CLB Hoàng Sang đã quyết định kết hợp với Trung tâm DTTT Q5, trung tâm bóng đá trẻ Thăng Long để hướng tới mô hình một CLB bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai.
Hoàng Sang hướng tới mô hình đội bóng chuyên nghiệp
1 2 3 4 5