10 danh thủ lỗi hẹn với "Quả bóng vàng FIFA"
Tính từ khi FIFA tiến hành trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1991, một cơ số các danh thủ xuất sắc đã lỗi hẹn với phần thưởng này.
10 danh thủ lỗi hẹn với Quả bóng vàng FIFA