Video: Ứng cử viên cho danh hiệu FIFA Ballon D'Or 2011: Cristiano Ronaldo
Video: Ứng cử viên cho danh hiệu FIFA Ballon D'Or 2011: Cristiano Ronaldo