Bóng đá thế giới sẽ có những thay đổi "trọng đại"?
Tháng tới, Uỷ ban chịu trách nhiệm ban hành luật lệ trong môn Thể thao Vua (International Football Association Board - IFAB), một cơ quan hoạt động độc lập không chịu sự điều khiển của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA (do yếu tố lịch sử) sẽ tổ chức cuộc họp để thảo luận về một số điều chỉnh quan trọng có thể được áp dụng trong tương lai gần liên quan đến vấn đề thay người trong trận đấu, trọng tài hay ứng dụng công nghệ cao.
Bóng đá thế giới sẽ có những thay đổi trọng đại?