Chặng 5 cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 21: Đào sâu cách biệt giải Áo xanh
Tay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM Minh Giang) tiếp tục không có đối thủ tại đích đến, khi tiếp tục giành rút thắng trước tốp đông.
Chặng 5 cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 21: Đào sâu cách biệt giải Áo xanh
1 2 3 4 5