Phạm Thị Huệ, trường hợp kỳ lạ của điền kinh Việt Nam
Hình ảnh nữ VĐV điền kinh Phạm Thị Huệ bỏ giày, chạy bằng đôi chân trần không lạ.
Phạm Thị Huệ, trường hợp kỳ lạ của điền kinh Việt Nam
1