Tiếng chuông từ UEFA và kịch bản tồi tệ cho Man City?
Nếu không thể tham dự Champions League, đó có thể là một hồi chuông mở ra chuỗi ngày đen tối dành cho Manchester City.
Tiếng chuông từ UEFA và kịch bản tồi tệ cho Man City?
1 2