Cristiano Ronaldo - Từ dị nhân đến siêu anh hùng đổi đầu
Khi bộ phim Lôi Báo công chiếu, một siêu anh hùng lạ được xuất hiện tại Việt Nam nhờ thuật đổi đầu. Nhưng có lẽ tại Tây Ban Nha cũng có một dị nhân như thế!
Cristiano Ronaldo - Từ dị nhân đến siêu anh hùng đổi đầu