Chấm điểm Liverpool: Điểm mấy cho Karius?
Đóng vai tội đồ của Liverpool tại Kiev, chắc chắn Karius là người nhận điểm thấp nhất trong trận đấu.
Chấm điểm Liverpool: Điểm mấy cho Karius?
3 4 5 6 7