Tội đồ Adrian “đánh trống lãng” dù báo hại khiến Liverpool bị loại
Thủ thành người Tây Ban Nha chẳng có vẻ gì sẽ nhận trách nhiệm về thất bại của đội nhà.
Tội đồ Adrian “đánh trống lãng” dù báo hại khiến Liverpool bị loại
1 2 3 4 5