Thắng Man United, Sevilla nên cảm ơn Massimiliano Mirabelli
Nếu không có sự quyết đoán của Massimiliano Mirabelli, Sevilla và Montella có thể đã không 'đến được với nhau' và làm nên chiến tích tuyệt vời đêm qua tại Old Trafford.
Thắng Man United, Sevilla nên cảm ơn Massimiliano Mirabelli
1 2 3 4 5