Đối mặt ''thử thách lạ'' ở Ý, Jurgen Klopp nói gì?
Một khó khăn không thường thấy ở các trận đấu của UEFA Champions League là điều mà Liverpool có thể sắp phải đối mặt.
Đối mặt ''thử thách lạ'' ở Ý, Jurgen Klopp nói gì?
1 2 3 4 5