Các mức chiều cao tiêu chuẩn của trụ bóng rổ
Trụ bóng rổ thiếu niên được thiết kế với chiều cao có thể điều chỉnh được từ 1,7m đến 3,05m và phù hợp với chiều cao mọi lứa tuổi.
Các mức chiều cao tiêu chuẩn của trụ bóng rổ
1 2 3