Phạm Thị Tươi: Chuyện ít người biết sau tấm HCV SEA Games 29
Phạm Thị Tươi là một trong những VĐV nổi bật của môn Pencat Silat khi giành HCV ngay lần đầu dự SEA Games.
Phạm Thị Tươi: Chuyện ít người biết sau tấm HCV SEA Games 29
1 2