Chương trình Jr.NBA Việt Nam lần thứ 5: Vì một thế hệ trẻ năng động
Chương trình 2018 bao gồm hội trại ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đăng kí trực tuyến cho các vận động viên và huấn luyện viên tại www.jrnba.asia/vietnam.
Chương trình Jr.NBA Việt Nam lần thứ 5: Vì một thế hệ trẻ năng động
5 6 7 8 9