Jr. NBA 2018: Hơn 1000 bạn nhỏ tham gia hội trại tuyển chọn tại TP.HCM
100 tài năng bóng rổ trẻ xuất sắc nhất đã lộ diện trong ngày tuyển chọn đầu tiên của hội trại Jr. NBA 2018 tại TP.HCM.
Jr. NBA 2018: Hơn 1000 bạn nhỏ tham gia hội trại tuyển chọn tại TP.HCM
1 2 3