10 cầu thủ trẻ đại diện Việt Nam tham dự Giải Vô Địch Thế Giới Jr.NBA – Châu Á Thái Bình Dương
10 cầu thủ trẻ đại diện Việt Nam tham dự Giải Vô Địch Thế Giới Jr.NBA – Khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
10 cầu thủ trẻ đại diện Việt Nam tham dự Giải Vô Địch Thế Giới Jr.NBA – Châu Á Thái Bình Dương
1 2 3 4 5