Nike và SSA tổ chức ngày tập huấn "Năng động cùng thể thao" năm học 2019-2020
Thành phố Hồ Chí Minh – ngày 13 tháng 11 năm 2019, Nike Việt Nam và Học viện thể thao quốc tế (SSA) đã đồng tổ chức sự kiện mang tên “Tập huấn Năng động cùng thể thao”...
Nike và SSA tổ chức ngày tập huấn Năng động cùng thể thao năm học 2019-2020
1 2 3 4 5