Bất chấp lạnh giá, giải Sole Ex 2018 vẫn được baller Hà Nội hưởng ứng nồng nhiệt
Giải đấu phong trào Sole Ex 3x3 năm nay đã gặp rất nhiều khó khăn khách quan, trước đó một ngày địa điểm tổ chức cũng phải thay đổi bởi thời tiết của Hà Nội.
Bất chấp lạnh giá, giải Sole Ex 2018 vẫn được baller Hà Nội hưởng ứng nồng nhiệt
1 2 3 4 5