HLV Park Hang-seo khám sức khỏe định kỳ trước ngày hội quân U23 Việt Nam
Ngày 21/2, HLV Park Hang-seo đã lựa chọn tới khám bệnh trong vòng vậy người hâm mộ tại Khoa Kiểm tra sức khỏe, Bệnh viện E.
HLV Park Hang-seo khám sức khỏe định kỳ trước ngày hội quân U23 Việt Nam