Đàm phán giữa thầy Park và VFF kéo dài: Thời gian là biến số khó lường
Ông Park vừa khiến NHM "nhẹ lòng" khi khẳng định việc tái ký hợp đồng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, mặt trái của thời gian còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Đàm phán giữa thầy Park và VFF kéo dài: Thời gian là biến số khó lường