Thầy cũ Công Phượng: Cậu ấy là đại diện cho nền bóng đá Việt Nam
Chia sẻ về cậu học trò cũ Nguyễn Công Phượng, ông Trương Quang Vinh đã có những lời bộc bạch rất chân thành.
Thầy cũ Công Phượng: Cậu ấy là đại diện cho nền bóng đá Việt Nam