Hậu trường Anfield: Liverpool 1-0 Wolves
Xem lại chiến thắng trước Wolverhampton của Liverpool qua những góc quay khác lạ.
Hậu trường Anfield: Liverpool 1-0 Wolves
1 2 3 4 5