Thiên tình sử "võ mồm" giữa Mourinho và Conte
Dưới đây là lịch sử những màn đấu trí căng thẳng bằng "mồm" giữa Conte và Mourinho trong 2 năm qua ở Premier League.
Thiên tình sử võ mồm giữa Mourinho và Conte
1 2 3 4 5