Ngắm siêu phẩm sút phạt của Quang Hải vào lưới Sanna Khánh Hòa
Xem lại cú sút phạt đẹp mắt của Quang Hải vào lưới Sanna Khánh Hòa đã ấn định tỷ số 4-0 cho Hà Nội FC.
Ngắm siêu phẩm sút phạt của Quang Hải vào lưới Sanna Khánh Hòa
1 2 3 4 5