Ai là chủ sở hữu của Milan?
Nhiều góc khuất trong câu chuyện mua lại AC Milan hồi năm ngoái đang dần được đưa ra ánh sáng.
Ai là chủ sở hữu của Milan?