Góc nhìn: Hiểm họa tiềm tàng từ người Thái
Dù để mất điểm trên sân nhà trước Việt Nam, tuy nhiên Thái Lan vẫn cho thấy sự tiến bộ của mình. Họ hứa hẹn sẽ còn đáng sợ hơn nữa trong tương lai.
Góc nhìn: Hiểm họa tiềm tàng từ người Thái