Chủ tịch CLB Long An từ chức, Bộ VH-TT& DL gửi công văn chấn chỉnh V-League
Những diễn biến mới nhất trong sự cố diễn ra trên sân Thống Nhất ở vòng 6, Chủ tịch CLB Long An xin từ chức, Bộ VH-TT& DL gửi công văn chấn chỉnh V-League 2017.
Chủ tịch CLB Long An từ chức, Bộ VH-TT& DL gửi công văn chấn chỉnh V-League
1 2 3 4 5