Bế tắc vụ Werner, Liverpool quay sang 'bom xịt' 135,5 triệu bảng
The Kop vừa chuyển tầm ngắm sang 1 mục tiêu khác được "đại hạ giá" trên TTCN.
Bế tắc vụ Werner, Liverpool quay sang 'bom xịt' 135,5 triệu bảng
3 4 5 6 7