Dembele phí của trời ban, Malcom nên được trọng dụng
Dembele là cái tên được trọng dụng nhiều từ đầu mùa nhưng chưa thể tận dụng triệt để những cơ hội mình có.
Dembele phí của trời ban, Malcom nên được trọng dụng
1 2 3 4 5