Cristiano Ronaldo: Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Nếu có một lý do nào đó khiến Cristiano Ronaldo phải dừng lại đó chính là tuổi tác. Nhưng phải chăng 34 tuổi là thời điểm kết thúc của một huyền thoại?
Cristiano Ronaldo: Mỹ nhân tự cổ như danh tướng