Luis Enrique: Tôi ước có lịch thi đấu như Real Madrid
Thuyền trưởng Barcelona thừa nhận ông hy vọng sở hữu lịch thi đấu như đại kình địch trong giai đoạn nước rút này.
Luis Enrique: Tôi ước có lịch thi đấu như Real Madrid
1 2 3 4 5

loading...