Tạp chí 442 xếp hạng 10 tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất: Pogba sau 7 người
Dù luôn tạo được sự chú ý, Paul Pogba vẫn chỉ xếp thứ 8 trong danh sách những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới, theo đánh giá của tạp chí 442.
Tạp chí 442 xếp hạng 10 tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất: Pogba sau 7 người
1 2 3 4 5