BBC chọn Tuyết Dung vào top 100 gương mặt nữ tiêu biểu thế giới 2017
Sau những thành công vang dội cùng ĐT nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Tuyết Dung đã vinh dự được BBC bình chọn là một trong 100 phụ nữ tiêu biểu toàn cầu năm 2017.
BBC chọn Tuyết Dung vào top 100 gương mặt nữ tiêu biểu thế giới 2017
2 3 4 5 6