Việt Nam hạ Thái Lan, HLV Lê Thụy Hải vẫn ấm ức: "Thấy rất bực, nói thật cũng cay"
HLV Lê Thụy Hải đã có những bình luận về chiến tích vừa qua của bóng đá nữ nước nhà.
Việt Nam hạ Thái Lan, HLV Lê Thụy Hải vẫn ấm ức: Thấy rất bực, nói thật cũng cay
1 2 3 4 5